Follow Us

Pradosham Abhishekam @ Parashakthi Temple

 • Date Sat Sep 18 2021
 • Venue
  Parashakthi Temple
  551 W. Kennett Rd, Pontiac, MI 48340
 • Viewed795 times
 • Description
  September 18th - SATURDAY
  Pradosham

  9:15 AM   Sri Shivalinga & Sri Navagraha Abhishekam
  10:30 AM  Sri Venkateshwara & Sri Lakshmi Narasimhaswamy Abhishekam
  6:00 PM  Shani Pradosham Sri Nandikeshwara sahita Sri Shiva Abhishekam
  7:30 PM   Sri Hanuman Chalisa Chanting

YOU MAY ALSO LIKE THESE EVENTS

Copyright © miindia.com.